Tidskriften Aurora

Romantiskaförbundets årliga tidskrift

Tidskriften Aurora är ett språkrör för den romantiska traditionen i svensk litteratur och utges av
Romantiska Förbundet. Här publiceras poesi, prosastycken, tonsättningar och debattartiklar av
både etablerade författare och debutanter.
Romantiska Förbundet grundades av bl a Bo Setterlind och Harald Forss 1957.
Aurora har utkommit sedan 1978.

Utgivare Romantiska Förbundet
Adress c/o Erik Lindberg
Tel 0703 69 00 87
E-post, red erik.lindberg@spangablaband.nu

 Redaktion
Erik Lindberg
Andreas Björsten
Gunnel Arvidsson
Katarina Wallin
Susanna Åkerman
Tomas Svensson

Prenumeration

Postgiro 70 38 95-3
Antal nummer per år 4
Prenumerationspris 250 kr
Finns att köpa hos Hedengrens bokhandel, Stureplan, Stockholm,
S:t Pauls Bok & Papper, Mariatorget, Stockholm
ISSN 0348-5404

Du hittar Aurora i hylla Hc på biblioteket.

Du kan läsa mer om Aurora på: Tidskriften Aurora

Webbplatsen Tidskrift sköts av Föreningen för Sveriges Tidskriftsverkstäder som också ger
ut Kulturtidskriften – Katalogen över Sveriges kulturtidskrifter.