Bli Medlem

slide1

 

 

 

Du har visat intresse för att bli medlem i Romantiska förbundet, vilket gör oss mycket glada.

Vi värnar om romantiken som livshållning, som ett sätt att se och uppleva tillvaron; med öppna sinnen och känslor för stämningar i poesin, litteraturen, konsten och musiken. Även i naturen – ja i allt vad vi har omkring oss.

Som medlem får du

  1. Kulturtidskriften Aurora fyra gånger om året
  2. Publicera dina dikter/texter på vår hemsida.
  3. Delta i Praktisk Poesi på ABF Stockholm.
  4. Vara med i vår gemenskap och läsa dina dikter/texter.

Medlemsavgiften, inklusive prenumeration på Aurora, kr 250 i Sverige, betalas till PlusGiro 703895-3.

Ge en gåva till en vän!

Du som är medlem i Romantiska förbundet har möjlighet att ge en gåvoprenumeration till en vän för ett specialpris. För 125 kr får din vän alla nummer av Aurora och medlemskap i Romantiska förbundet under ett år. E-post: info@romantiskaforbundet.se.