Styrelse

Styrelse

Alfonso Ambrossi, ordförande
Erik Lindberg, vice ordförande
Susanna Åkerman, sekreterare
Eva Sköld, kassör

Kollegium

Gunnel Arvidsson
Lennart Furenhed
Bo Hollsten
Ingela Karlsson
Ulf Sparrbåge
Annika Knutsson

Revisorer

Ulf Hellsing
Katarina Wallin

Valberedning

Andreas Björsten
Marie Bergsman

(beslut vid årsmötet 2016)