Om Romantiska Förbundet

Romantiska förbundet är en sammanslutning av människor, eniga i en önskan att hävda den romantiska känslans centrala betydelse i mänsklig gemenskap. På den moderna civilisationens grundval utvecklar sig ett materialistiskt värderingssystem, som utgör ett hot mot de livsvärden, utan vilka allt mänskligt liv är dömt till själlöshet. Människorna förlorar den levande kontakten med de konkreta tingen omkring sig.
Vi ser romantiken som en väg till det verkliga, en möjlighet att göra verkligheten levande för oss, göra den till en mänsklig verklighet. Romantiska förbundet tror på poesin som en möjlighet att nå en sådan verklighet på känslans väg.

Appell till samtiden, formulerad av den nyvalda styrelsen med Bo Setterlind i spetsen vid Romantiska förbundets bildande

Romantiska förbundet vill värna om romantiken som livshållning, som ett sätt att se och uppleva tillvaron med öppna sinnen och känslor för stämningar i poesi, i litteratur, i konst och musik, i naturen, ja i allt vad vi har omkring oss.

Romantiska förbundet bildades 1957 i Uppsala av drygt trettio poeter och författare med Bo Setterlind och Harald Forss i spetsen som, mitt i materialismens framgångar, ville framhålla de humana värdenas roll.

Man ville skapa ett forum där människor av alla bakgrunder, diktare och konstnärer och deras publik, kunde komma samman för umgänge i samtal och gemenskap i konstens värld. I första paragrafen i stadgarna skrevs att ”Romantiska förbundet vill med poesin och andra konstarter som grund skapa en levande kontakt mellan människor”

Varför valde man att kalla sällskapet för Romantiska förbundet?
Romantiken, historiskt sett, kom som en reaktion på 1700-talets upplysningstid med dess ensidiga förnuftstro och litterära formalism. Romantikerna revolterade i en betoning av fantasins och känslans betydelse och det enkla och naturliga. Sedan dess har tidsandan setts variera mellan perioder med inriktning främst på materiella framgångar och tider med större uppskattning av de andliga kulturella värdena.