Verksamhet

Varje vår och höst arrangerar Romantiska Förbundet poesiläsning och presenterar ett kalendarium med program för såväl diskussion i mindre grupper som debatt i större församlingar med speciellt inbjudna inledare.

Lunchpoesi

Vår mycket populära och uppskattade lunchpoesi, som varit en väletablerad träffpunkt för oss romantiker i Stockholm med omnejd och likasinnade sedan hösten 2007 på Café Söderhöjd, flyttade 2010 till Hornstulls bibliotek. Lunchpoesin är öppen för alla och äger rum varannan fredag (ojämna veckor) mellan kl 14 och 16. Se mer information på biblioteket.se

Praktisk poesi

Är en verksamhet som startade hösten 2015.
Ansvariga är och har varit tre styrelsemedlemmar;
Eva Sköld, Ulf Sparrbåge, Bo Hollsten

Debatter och diskussioner

Återkommande på olika platser med olika teman.

Tidskriften Aurora

Förbundet ger ut en 36-sidig kvartalstidskrift – AURORA – för kulturdebatt och poesi i den romantiska traditionen, både nyskapad dikt och röster ur den romantiska traditionen.
Aurora är ett öppet forum för poeter och skribenter.

Kulturresor

Kulturellt intressanta utflyktsmål besöks. Romantiska Förbundet ser hela det svenska språkområdet som sitt verksamhetsfält och har tagit ett flertal initiativ med finlandssvensk inriktning, bl.a. sedan 2000 genom besöksresor för kulturutbyte till Åbo och Åland.

Bokmässor

Samlat deltagande vid bokmässor arrangeras årligen på medlemmarnas vägnar.
Här kan du ladda ner romantiska förbundets kalendarium:
 kalendarium.doc
För mer information eller för att delta i våra aktiviteter kontakta oss på info@romantiskaforbundet.se